LENTOHOTELLIN TARINA

Lähteinä on käytetty Martti Peltosen kirjoittamaa Ilmasotakoulun historia 1918–1980 -teosta ja
Mikko Elon kirjoittamaa Lentosotakoulun historia 1981–2014 -teosta.

1920-LUKU

Syksyllä 1924 tehtiin puolustusministeriössä päätös siirtää maalentokoulu Santahaminasta Etelä-Pohjanmaalle. 1. lokakuuta 1925 tehtiin pakkolunastuspäätös noin 120 hehtaarin kokoisesta maa-alueesta Kauhavalla ja kun maa-alueiden pakkolunastuspäätös oli saatettu loppuun, alkoi Ilmailukoulun uuden lentokentän tasoitustyöt. Koulualueen rakennustyöt alkoivat vasta 1928.

Ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluivat arkkitehti Ragnar Ypyän suunnittelemat lentokonehallit, esikunta- ja verstasrakennus, kaksi upseerien asuintaloa sekä arkkitehti Elsa Arokallion suunnittelema linnarakennus, joka käsitti ilmailukoulun, kasarmin, sairaalan, talousrakennuksen ja päävartion, kaksi aliupseerien asuinrakennusta, aliupseeriruokala (aliupseerikerho), auto- ja hevostalli, paja sekä varasto. Heinäkuun lopulla 1929 edellä mainitut rakennukset olivat valmiita, mutta niiden ympäristöt olivat siivottomassa kunnossa, savea ja liejua oli kaikkialla. Koulun henkilökunta ja varusmiehet tekivät kovan työn saattaakseen alueen siedettävään kuntoon.

1930-LUKU

Varuskunta laajeni lentokoulutuksen keskityttyä kokonaan Kauhavalle ja 1931 valmistui uusia rakennuksia, opetustiloja ja asuntoja. Vuoden 1937 lopussa Ilmailukoulu oli rakennustensa osalta valmis. Seuraavan kerran uudisrakentamiseen ryhdyttiin vasta 1960-luvun puolivälissä.

1940-LUKU

Euroopassa käynnissä ollut sota näkyi jo alkusyksyllä Kauhavan varuskunnassa ja syyskuussa aloitettiin rakennusten suojamaalaustyöt. Talvisota oli osoittanut ilmavoimille, että erityisesti hävittäjätorjunta oli ollut riittämätön. Jatkosodan päättyessä 4.9.1944 ilmavoimissa palvelleet saattoivat todeta puolustushaaransa menestyneen erinomaisesti.

1945 järjestettiin ensimmäiset juhannusjuhlat ja seuraavan kerran juhla järjestettiin kaksi vuotta myöhemmin, jonka jälkeen juhlista tuli jokavuotinen perinne.

Ensimmäinen lennonjohtotorni valmistui 1948–49.

1950-LUKU

1950-luvun alussa ilmavoimille alettiin suunnata perushankintamäärärahoja pahimman kalustopuutteen korjaamiseksi. Kauhavan lentokentän kunto oli huonontunut sotien aikana entisestään, koska kenttää ei ehditty hoitaa. 1952 noin neljäsosa kentästä oli kokonaan käyttökiellossa.

1960-LUKU

Määrärahat olivat vähissä ja uusi kestopäällysteinen kiitotie saatiin käyttöön vasta kesällä 1960. Uusi oppilasasuntola valmistui 1967, lämpökeskus 1968 ja uusi lennonjohtotorni 1969.

1970-LUKU

Lentokenttä mahdollisti Kauhavan harrasteilmailun viriämisen ja 1970-luvulla alkoi reittilentoliikenne.

1980-LUKU

1982 linnarakennuksen länsipuolelle rakennettiin laajennusosa, johon sijoitettiin lentokonesimulaattori ja kaksikerroksinen osa korjattiin majoitus- ja opetustiloiksi. 1980-luvulla keskityttiin uuden kaluston käyttöönottoon. 1981 alkoi lentokoulutus Vinkalla ja 1986 Hawkilla. 1986 päättyi lentokoulutus Fougilla, jolloin pystytettiin esikuntakomppanian edustalle Fouga-pari – muistomerkki.

1990-LUKU

1993 Linnarakennuksen entisöinti ulkoapäin ja sisätilojen uudistukset valmistuivat. Eteläinen siipi peruskorjattiin, jolloin viisi suurta majoitustupaa ja yhteiset saniteettitilat muutettiin neljän hengen huoneiksi, joihin jokaiseen tehtiin wc ja osaan myös suihkuhuone. Pohjoiseen siipeen tehtiin auditorio, luokkahuoneita ja toimistotiloja. Saneerauksen jälkeen Linna-rakennus on toiminut pääasiassa kantahenkilökunnan kurssien koulutuskeskuksena sekä ilmavoimien ja muun puolustushallinnon koulutuspaikkana.

2000-LUKU

Korkeakouluosaston (Kurssiosasto) peruskorjaus valmistui kevättalvella 2001 ja samalla rakennuksen ilme muuttui nykyaikaiseksi. Samalla käyttöön tuli uusia laitteita ja korkeakouluosasto sai ensimmäisten joukossa käyttöönsä videokonferenssilaitteet.

2010-LUKU

2011 syksyllä oli selvää, että varuskuntia tultaisiin lakkauttamaan. Kauhavan varuskunnan kehittämiseen oli panostettu merkittävästi resursseja ja kehitystyön tuloksena esimerkiksi Kauhavan Hawk- koulutus sijoittui eurooppalaisessa vertailussa kolmen parhaan joukkoon.

Siitä huolimatta koitti ”musta keskiviikko”(8.2.2012), jolloin lakkautuspäätös kerrottiin ja Kauhavalla ei sinä päivänä lennetty. Kauhavan lentosotakoulun säilyttämistä puoltavaan adressiin kertyi 21 909 nimeä ja Kauhavan torilla ja eduskuntatalon edustalla järjestettiin asiasta mielenosoituksia, mutta päätös oli jo tehty.

Lentokoulutus päättyi Kauhavalla 6.12.2014, jolloin koneet siirtyivät Tikkakoskelle. 2015 alkuvuoden aikana puolustusvoimien toiminta Kauhavalla päättyi.

30.4.2014 LSK Business Park Oy osti yhdellä kaupalla Kauhavan Lentosotakoulun ja Kokkolan asevarikon alueet ja 1.1.2015 näiden alueiden omistusoikeus siirtyi LSK Business Park Oy:lle. Kiinteistökauppaan kuului myös koko Kauhavan lentokentän alue.

Keväällä 2015 Linnarakennukseen avattiin Lentohotelli, jonne olet tervetullut lepuuttamaan siipiäsi.